Kinderhypnose

Kinderen zitten niet altijd lekker in hun vel. Wanneer dat lang duurt is het goed om daar achter te komen. Je kunt dan denken aan nagelbijten, bedplassen, angsten, onzekerheid, driftbuien, maar ook fysieke klachten als astma of allergieën. Omdat kinderen tot 7 jaar van nature in een soort hypnotische staat zijn (hun kritische brein is nog niet ontwikkeld) zijn ze heel ontvankelijk en reageren ze heel goed op hypnotherapie. 

Maar soms voel je al vanaf de geboorte dat er iets niet goed zit. Het is anders als met de andere kinderen. Het is alsof je geen contact kunt maken of dat je kind zich van je afkeert. Soms zie je op latere leeftijd problemen waar je de vinger niet op kunt leggen. Dat kan zichtbaar zijn  in gedrag (driftig, veel huilen, bang) of in gezondheid (uitslag, allergie, astma).

Het is ook mogelijk dat jíj het gevoel hebt dat je geen contact kunt maken. Dat je je erg onzeker voelt in je moederschap en wat dat allemaal met zicht mee brengt. De kans is dan groot dat er rond zwangerschap en geboorte gebeurtenissen zijn geweest die een verstorende werking hebben gehad op de hechting tussen moeder en kind. Als die hechting goed is gaat 'moederen' als vanzelf: het kost geen moeite om aandacht aan je kind te geven, te knuffelen,  te communiceren.  Dat wil niet zeggen dat er zich geen problemen kunnen voordoen, maar je weet op één of andere manier van binnen hoe je daar mee om moet gaan of waar je informatie vandaan kunt halen om dat wel te kunnen.

Als de hechting niet goed is dan is het 'hard werken'.  Je snapt niet waarom je niet net zo dol bent op je kindje als al die andere moeders. Je kunt niet uitleggen waarom je kind zich van je af wendt, waarom hij zo vaak ziek is, 
Maar ook op latere leeftijd kunnen gedragsproblemen van kinderen nog te maken hebben met een verstoorde hechting.

Heb jij rond jouw zwangerschap en geboorte van je kind één of meerdere van de volgende gebeurtenissen mee gemaakt:

- verlies van een dierbare
- partner die weg gaat
- een ongeluk of ziekenhuisopname
- scheiding van je kind direct na de geboorte doordat kindje behandeld moest worden
- scheiding van je kind omdat jezelf nog onder narcose was of nog behandeld moest worden
- ziekenhuisopname van kind of moeder, waardoor veel nabijheid niet mogelijk was
- depressiviteit tijdens zwangerschap of kraambed
- ziek tijdens zwangerschap of bevalling
- complicaties bij de zwangerschap (zwangerschapsvergiftiging, overgewicht, bekkeninstabiliteit)
- narcose of verdoving voor de bevalling

dan is de kans héél groot dat ik jou en je kind kan helpen deze hechting te herstellen. Daarmee zullen de klachten verdwijnen.

Wat vaak wordt aangezien als gedragsproblemen of opvoedproblemen, kan heel goed zijn oorsprong vinden in een verstoorde hechting. Met hypnotherapie is het mogelijk deze verstoorde hechting te herstellen.

Wil je meer weten? Vul dan onderstaand contactformulier in of neem telefonisch contact met me op.