Postnatale zorg

 

Nederland kent een goed geregelde kraamzorg. De kraamverzorgende is opgeleid om de verloskundige bij de bevalling te assisteren en de moeder in de week na de bevalling te begeleiden, (een deel van) de huishouding te doen, zorg te dragen voor andere gezinsleden en in de gaten te houden of het medisch met de moeder goed gaat en zo nodig de verloskundige of huisarts in te schakelen. 

 

Wanneer de kraamperiode voorbij is de moeder en haar gezin weer op zich zelf aangewezen. Meestal is dit prima, maar soms is aanvullende ondersteuning wenselijk.

Je kunt daarbij denken aan:

- de moeder is nog onvoldoende hersteld

- de moeder staat er alleen voor

- de vader en moeder willen meer tijd om te wennen aan de nieuwe situatie

- er spelen andere factoren een rol, waardoor ondersteuning wenselijk is 

 

In die situaties kan een gezin besluiten een postnatal doula in te huren. Zij is géén verlengde kraamzorg. Een doula is niet medisch geschoold en kan dus ook niet in de gaten houden of er complicaties bij de moeder optreden. Zij kijkt naar de moeder zoals een heel goede vriendin dat zou doen. Als ze het niet vertrouwd zal ze  dat de moeder zeggen. Het is dan aan de moeder of haar partner om actie te ondernemen. 

 

Wat kun je  (van mij) verwachten?

De vraag van het gezin is leidend. Belangrijkste is dat de moeder kan herstellen en tijd heeft voor haar baby en het huishouden door blijft gaan in een zo ontspannen mogelijke sfeer. Bij het ene gezin betekent dit dat ik de boodschappen  haal en eten kook.  Bij  het andere gezin dat ik met baby en/of andere kinderen iets ga doen, waardoor de moeder even rustig kan douchen. Een was weg werken en licht huishoudelijk werk kan ook bij de werkzaamheden horen. Vaak zal er een grote behoefte zijn om te praten. Ook daar is ruimte voor. 

Ik ondersteun je in je zelfstandigheid, geef aan waar je informatie kan vinden en laat zo de regie bij jou zelf.

Als je dat wilt kan een sluitingsceremonie worden uitgevoerd. 

 

Wanneer je nog vragen hebt kun je altijd contact met me opnemen. Jouw vraag is leidend, dus voel je niet bezwaard die te stellen.