Soms kom je in je leven op een punt dat je vast loopt. Je wordt ziek, oververmoeid, depressief of gefrustreerd dat datgene wat je wilt, maar niet wilt lukken. Het kan ook zijn dat je in een nieuwe situatie komt die je overweldigd of zelfs angstig maakt, zoals een zwangerschap, een nieuwe baan of een verhuizing. Of je merkt dat jou steeds opnieuw dezelfde dingen overkomen. 

De manier waarop wij reageren komt voort uit overtuigingen, dat wat wij geloven. En die overtuigingen komen voort uit wat wij in het verleden hebben meegemaakt, wat wij van onze ouders hebben meegekregen of zelfs wat het collectief, de samenleving,  waarin wij zijn groot gebracht ons heeft meegegeven. 

Deze overtuigingen of gedachtenpatronen zijn niet altijd helpend. Sterker nog, ze kunnen ons heel erg tegenwerken. 

We zijn ons niet van al onze overtuigingen bewust, omdat deze voor een groot deel in ons onbewuste brein zetelen. Maar het is wel mogelijk om ze bewust te krijgen.

Een eenvoudige manier kennen we allemaal in de vorm van een bezoek aan een ons vreemde cultuur. Dan kom je er al heel snel achter wat voor ons 'natuurlijk' is, in feite cultuur is, of met andere woorden overtuigingen. Maar ook dichter bij huis merken we dat niet iedereen het zelfde denkt over bijvoorbeeld de mogelijkheid of wenselijkheid om rijk te worden. 

Een voorbeeld: In Nederland is het bijvoorbeeld normaal dat een vrouw alleen over straat kan lopen, terwijl dat elders wellicht als 'onbetamelijk' en 'onzedelijk' bestempeld wordt. Als je dan uit die andere cultuur komt en je gelooft dat als je onzedelijk bent je in de hel komt, dan zul je bang zijn om 'alleen als vrouw over straat te lopen'. De overtuiging 'ik kom in de hel als ik onzedelijk ben' zal diep verborgen zitten in het onbewuste brein, waardoor je niet kunt uitleggen waarom je zo bang bent om alleen over straat te lopen. 

Bij Theta Healing  maakt de beoefenaar  door middel van meditatie een verbinding met de cliënt en de bron. Daarbij staat de bron voor de hoogste  energie waaruit alles ontstaan is. Deze energie wordt met vele namen aangeduid: Schepper, God, morfologisch veld, bewustzijn, Allah, universele energie enz. 

Vanuit deze verbinding wordt er gekeken wat er speelt en wat er achter zit. Je leert zien welke les geleerd kan worden. Overtuigingen worden bloot gelegd en veranderd. Genezing kan plaats vinden. 

Overtuigingen zijn er op verschillende niveaus:

- kern: datgene wat je geleerd hebt in je kindertijd

- genetisch: datgene wat je van je ouders en voorouders het meegekregen

- historisch: datgene wat je door het collectief en eventuele vorige levens hebt meegekregen

- ziel: datgene wat je als persoon bent

 

De kracht van Theta Healing is dat er vanuit de bron op alle niveaus gewerkt wordt. Overtuigingen worden opgespoord, waar nodig opgelost en verwijderd en vervangen door overtuigingen waar je zelf voor kiest.

Theta Healing is (en wordt) ontwikkeld door Vianna Stibal. 

 

Theta Healing en zwangerschap

Rond zwangerschap kunnen ook veel belemmerende overtuigingen zitten. Zowel rond vruchtbaarheid, conceptie, zwangerschap als bevalling. Deze kunnen te maken hebben met wat jij zelf hebt meegemaakt (misbruik, miskraam, abortus, bevallingstrauma) maar ook ideeën over jezelf (ik ben niet goed genoeg, ik kan niets, alles wat ik aanpak mislukt, ik verdien het niet..). Maar het kan ook liggen op genetisch of historisch niveau: verhalen van je moeder of oma, het collectief (als je bijvoorbeeld uit een land komt waar veel vrouwen sterven bij de geboorte) . 

Gedachten zijn enorm krachtig. Het is wetenschappelijk inmiddels wel bewezen dat je ziek kunt worden door je denken.  Bij een onderzoek in 1962 in Japan naar allergische reactie voor gifsumak bij kinderen waarbij, de onderarm van de kinderen met het (giftige) sumak blad werden ingewreven terwijl gezégd werd dat het onschuldig was. De andere arm werd ingewreven met een onschadelijk blad, maar er werd gezegd dat dit giftig was. Alle kinderen kregen uitslag van het onschadelijke blad,  11 van de 13 kinderen  kregen géén uitslag bij het giftige blad! *

Je kunt nu wel begrijpen dat negatieve overtuigingen niet helpend zijn voor jezelf, conceptie,  zwangerschap,  bevalling en je toekomstige kind, want je kind krijgt jouw emoties (en dus ook angsten) mee. 

*(bron: "jij bent de placebo dr. Joe dispenza)

 

Wil je meer weten of een afspraak maken, neem dan contact met me op.